خانه / تاریخچه

تاریخچه

موسسه غیرتجاری انجمن توسعه مشارکت عمومی – خصوصی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ به شماره ثبت ۴۸۳۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۸۶۷۵۰ فعالیت خود را آغاز نمود.
اعضای هیات موسس انجمن توسعه مشارکت عمومی – خصوصی ایران عبارتند از:
۱. دکتر علی عبدالعلی زاده
۲. دکتر علی ملکی
۳. دکتر سید مناف هاشمی
۴. دکتر پرویز رستم‌زاده
۵. مهندس محسن رجایی
۶. مهندس علیرضا خیری
۷. مهندس محسن روحانی‌نژاد
۸. مهندس حمیدرضا کشفی
۹. مهندس محمدرضا رستمی
۱۰. مهندس حبیب نعمتی
۱۱. مهندس سیدتقی حسینی