خانه / توسعه بخش‌های مختلف با مدل‌های مشارکت

توسعه بخش‌های مختلف با مدل‌های مشارکت

در حال حاضر، بخش های حمل و نقل، انرژی، سلامت، آموزش و … کشور با کمبود زیرساخت مواجه هستند که لازم است به آنها توجه شود. طی یک دهه گذشته دولت با اتکا به بودجه خود پروژه های متعددی را با هدف تامین زیرساخت ها در کشور تعریف و اجرا کرد اما با تشدید تحریم ها، درآمد بودجه ای دولت که وابسته به نفت بود کاهش یافت و تعداد قابل توجهی از این پروژه ها نیمه تمام رها شد و این روند در سال های اخیر ادامه داشته و عملا در این سال ها سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور متوقف شده است. این انباشت پروژه های نیمه تمام طي ساليان متماد  موجب شده است كه اين پروژه‌ها تبديل به نقطه بحراني در مديريت بخش عمومي شود و اصلاحات جدي در سازوكارهاي اين پروژه‌ها الزامي باشد.