خانه / شرایط عضویت اعضا حقیقی و حقوقی

شرایط عضویت اعضا حقیقی و حقوقی

شرایط عمومی عضویت

 • تابعیت ایرانی
 • عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 • پذیرش اساسنامه

  انواع عضويت

عضویت در انجمن به صورت رسمی، غیررسمی و افتخاری می‌باشد.

 • رسمی: عبارتست از مؤسسان انجمن و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عمومی عضویت که سالانه به صورت جداگانه حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی را پرداخت می نمایند و دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.
 • غیررسمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد شرایط عضویت هستند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. اما می‌توانند در پیشبرد اهداف همکاری نمایند.
 • افتخاری: شخصیت‌های علمي یا اجرایی در زمينه‌هاي مشارکت عمومی- خصوصی که از جایگاه علمی، اجتماعی ویژه و فنی برخوردار بوده و در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

خاتمه عضویت

 • استعفای کتبی
 • عدم پرداخت حق عضویت سالانه

 مدارک مورد نیاز جهت عضویت حقیقی

 1. فرم تکمیل شده عضویت
 2. فیش واریزی حق عضویت
 3. کپی کارت ملی
 4. یک قطعه عکس
 5. کپی از آخرین مدرک تحصیلی
 6. رزومه

 مدارک مورد نیاز جهت عضویت حقوقی

 1. فرم تکمیل شده عضویت
 2. فیش واریزی حق عضویت
 3. نامه معرفی نماینده از بالاترین مقام شرکت
 4. کپی روزنامه رسمی
 5. آرم و لوگوی شرکت

مدارک مربوط به نماینده شرکت

 1. فرم تکمیل شده عضویت
 2. کپی کارت ملی
 3. یک قطعه عکس
 4. کپی از آخرین مدرک تحصیلی

 مبلغ حق عضويت ساليانه

….