خانه / طراحی و اجرای جایزه مشارکت

طراحی و اجرای جایزه مشارکت

انجمن توسعه مشارکت عمومی خصوصی در راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه های زیرساختی و همچنین افزایش رقابت در این عرصه اقدام به طراحی و اجرای جایزه مشارکت نموده است.

این جایزه قرار است به صورت سالانه به سرمایه گذارانی که در ارزیابی ها بالاترین رتبه را کسب کنند اعطا شود.