خانه / عضویت حقوقی وزارت علوم

عضویت حقوقی وزارت علوم

عضویت حقوقی (وزارت علوم)

۱ اطلاعات حساب کاربری
۲ اطلاعات شرکت
    • لطفا قیل از درخواست عضویت قوانین و مقررات عضویت در انجمن را مطالعه نمایید.
    • هزینه عضویت حقوقی مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای سه سال می‌باشد.
    • پس از تکمیل فرم جهت پرداخت هزینه عضویت به درگاه پرداخت اینترنتی هدایت خواهید شد.
  • شاخص قدرت