خانه / عضویت حقیقی وزارت علوم

عضویت حقیقی وزارت علوم

عضویت حقیقی (وزارت علوم)

۱ اطلاعات حساب کاربری
۲ اطلاعاتش شخصی
    • لطفا قیل از درخواست عضویت قوانین و مقررات عضویت در انجمن را مطالعه نمایید.
    • هزینه عضویت حقوقی مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال برای یک سال می‌باشد.
    • پس از تکمیل فرم جهت پرداخت هزینه عضویت به درگاه پرداخت اینترنتی هدایت خواهید شد.
  • شاخص قدرت