خانه / مزایای عضویت حقیقی

مزایای عضویت حقیقی

صدور کارت و گواهینامه

 • ارائه‌ کارت عضویت سالانه
 • گواهی تائید عضویت اعضاء حقیقی به سازمان ها و مراجع مورد نظر

خدمات آموزشی

 • اولویت تدریس در سمینار، کارگاه آموزشی و دوره ها برای اعضاء انجمن (با تائید صلاحیت علمی)
 • تخفیف ۱۵ درصدی برای شرکت در دوره‌های ‌آموزشی انجمن
 • تخفیف ۱۵ درصدی برای شرکت درکنفرانس ها، همایش‌ها و سمینارهای انجمن
 • شرکت در سخنرانی های ماهانه (به صورت رایگان)
 • کمک و تسهیل ارائه و تائید مقالات اعضاء در کنفرانس های ملی و بین المللی

خدمات سایت

 • معرفی اعضاء در سایت
 • درج اخبار موفقیت های علمی اعضاء در سایت
 • درج تجربیات علمی و عملی اعضاء انجمن در سایت
 • دریافت نشریه الکترونیکی انجمن
 • تخفیف ۲۰ درصدی برای درج آگهی در سایت
 • تبادل لینک سایت انجمن با شرکت های عضو
 • معرفی کتب چاپ شده اعضاء در سایت (رایگان)

سایر خدمات

 • همکاری با اعضا در پیشبرد فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان
 • عضویت و مشارکت در کمیته‌های تخصصی انجمن
 • شرکت در برنامه های بازدید